Porady

Malowanie ścian wewnętrznych

Malowanie jest najczęściej spotykaną formą wykończenia powierzchni ścian i sufitów. Pozwala także łatwo zmienić ich wygląd podczas remontu, zaś rozmaite techniki malarskie oraz zdobnicze umożliwiają uzyskanie niezwykle interesujących efektów dekoracyjnych.

psbikaberadzamalowaniescianwewnetrznychend_strona_1.jpg

Malowanie ścian wewnętrznych to kwestia zarówno estetyczna, jakteż techniczna. Rodzaj i skład chemiczny farby nie są bezznaczenia, gdyż decydują o właściwościach powłoki orazmożliwościach jej zastosowania. Zanim więc przejdziemy do tego, jakmalować, przedstawimy najpopularniejsze rodzaje farb downętrz.

Rodzaje farb
Jednym z kryteriów podziału farb jest rodzaj spoiwa. Obecnie domalowania wnętrz powszechnie używa się farb na bazie spoiworganicznych. Farby dyspersyjne. Popularnie nazywane sąemulsyjnymi, zaś spoiwem wiążącym są w nich najczęściejwodorozcieńczalne dyspersje tworzyw sztucznych, np. żywicakrylowych. Farby te można stosować zarówno do malowania podłożymineralnych (tynków cementowych, cementowo- wapiennych, gipsowych),jak i nowych oraz odnawianych podłoży na bazie tworzyw sztucznych.Nie są zalecane jedynie do malowania tynków wapiennych lub o dużejzawartości wapna. Te powłoki malarskie są trwałe, odporne naścieranie, charakteryzują się dobrym kryciem (możliwe jestjednokrotne nanoszenie). Farby lateksowe. Są bardzo elastyczne iodporne na szorowanie. Spoiwem są w nich wodorozcieńczalne żywiceakrylowe. Farby te tworzą powłoki skutecznie zabezpieczające przedwnikaniem wody - maluje się nimi m.in. powierzchnie wymagająceczęstego zmywania. Mogą być nanoszone na tynki cementowo- wapienne,podłoża betonowe, gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe (w tym pokrytefarbą dyspersyjną lub tapetą z włókien szklanych). Farby lateksowesą szczególnie polecane do malowania pomieszczeń o podwyższonejwilgotności, np. kuchni i łazienek oraz korytarzy i klatekschodowych.
Farby dyspersyjno-krzemianowe. Tworzą one wysokoparoprzepuszczalnepowłoki, umożliwiające przyjmowanie i oddawanie wilgoci -szczególnie w przypadku podłoży gipsowych. Z tego względu sąpolecane do malowania sufitów i górnych fragmentów ścian wpomieszczeniach o podwyższonej wilgotności oraz do pierwotnegomalowania świeżych (jeszcze całkowicie niewysezonowanych) podłożymineralnych. Mogą być stosowane do malowania podłoży mineralnych(betonu, tynków wapiennych, cementowo-wapiennych, cementowych,gipsowych, płyt gipsowo- kartonowych), w tym również pokrytychfarbami na bazie tworzyw sztucznych. Nie wymagają wcześniejszegogruntowania lub białkowania podłoża i mogą być stosowane już po 14dniach od wykonania tynku cementowo- wapiennego. Szczególnymrodzajem są farby izolujące. Powstają na bazie wodorozcieńczalnychlub rozpuszczalnikowych żywic alkidowych, a przeznaczone są doodnawiania mocno zabrudzonych powierzchni ścian i sufitów.Skutecznie kryją plamy z nikotyny, sadzy, rdzy oraz wyschnięteplamy po zaciekach. Charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnościądo podłoży. Mogą być stosowane we wszystkich rodzajach pomieszczeń,w tym także tych o podwyższonej wilgotności powietrza. Przeznaczonesą do malowania zarówno podłoży mineralnych, jak i pokrytychpowłoką na bazie tworzyw sztucznych. Przy renowacji pomieszczeńmieszkalnych i użyteczności publicznej szczególnie polecane sąwyroby wodorozcieńczalne, całkowicie bezpieczne w stosowaniu ipozbawione szkodliwych rozpuszczalników.

Co wybrać
Farby mają różny stopień połysku: połysk, półmat, mat i głębokimat. Zazwyczaj te o wysokim połysku są bardziej odporne nazmywanie. Jednak duże powierzchnie wyglądają ładniej, gdy niebłyszczą zbyt mocno. Ponadto powłoki matowe skutecznie ukrywająnierówności podłoża oraz błędy wykonawcy. Farbami matowymi niepowinno się malować korytarza ani przedpokoju, gdyż wskutekintensywniej eksploatacji mogą powstawać miejscowewybłyszczeniapowłoki. Farby do wnętrz są oferowane jako białe orazw ograniczonych paletach kolorów (np. według wzornika producenta).Część dostawców ma indywidualne systemy barwienia farb (tzw.tinting). Możliwe jest wówczas uzyskanie dużej liczby kolorów (np.według systemu NCS), otrzymywanych przez odpowiednią kombinacjęwyrobów bazowych i pigmentów. Na rynku są też dostępne pigmenty dofarb, ale lepiej nie przygotowywać koloru samodzielnie. Jeślizabraknie nam farby, nie mamy możliwości uzyskania identycznejbarwy. Powtarzalność koloru i jego odcieni gwarantuje tylkoskorzystanie z systemowego mieszalnika kolorów. Najtrudniejsze jestdobranie odcienia farby. Na ścianie wygląda ona na ciemniejszą niżna małej próbce we wzorniku kolorów. Inaczej też wygląda w świetledziennym oraz sztucznym. Najlepiej więc wybierać kolor przy świetledziennym lub identycznym jak w pomieszczeniu przeznaczonym domalowania.

Jak malować
Zazwyczaj pomieszczenia wewnętrzne maluje się dwukrotnie, nanoszącfarbę "na krzyż", ale dostępne są także farby o zwiększonej silekrycia - wówczas wystarcza jedna warstwa. Żeby uzyskać właściwyefekt, podłoże musi być odpowiednio przygotowane. Podłoża chłonnelub kredujące gruntuje się preparatem zalecanym przez producentafarby. Jeżeli podłoże nie jest chłonne, np. było wcześniej pokrytefarbą dyspersyjną lub tynkiem na bazie tworzyw sztucznych,wystarczy zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub mydła malarskiego.Odpowiednie przygotowanie podłoża zapewnia właściwą przyczepnośćfarby i ułatwia jej nanoszenie. Farby nawierzchniowe nakłada siępędzlem, wałkiem lub przez natrysk, zaś warstwę gruntującą pędzlem,gdyż wtedy najskuteczniej wnika ona w podłoże. Jeśli farba jest wnieporęcznym opakowaniu, warto przelać ją do specjalnego wiadra lubkuwety malarskiej. Bezpośrednio przed użyciem gotową farbę należywymieszać w celu uzyskania jednolitej konsystencji. Jeślikonsystencja jest zbyt gęsta, można użyć odpowiedniegorozcieńczalnika (najczęściej jest to woda pitna), wskazanego przezproducenta i w zalecanej przez niego proporcji. Kolejną warstwęfarby nakłada się dopiero po wyschnięciu warstwy poprzedniej.Zazwyczaj czas schnięcia jednej warstwy w temperaturze 20°C i przywilgotności względnej powietrza 55% nie przekracza 3 godzin.Malowanie zaczynamy od sufitu - wierzchnia warstwa farby powinnabyć nanoszona zgodnie z kierunkiem padania światła dziennego,patrząc od strony wejścia. Malowanie ścian rozpoczyna się odnadproża nad oknem oraz od miejsc, w których będą się łączyły dwakolory (np. biały pas ściany pod sufitem z kolorową pozostałączęścią). Wokół okna nanosi się farbę płaskim pędzlem albo wąskimwałkiem. Pozostałą część ścian maluje się, zanim farba wokół oknawyschnie i posuwa się pionowymi, szerokimi pasami. W ramach każdegopasa farbę nakłada się na krzyż, przesuwając duży pędzel lub wałekod góry do dołu. Wszystkie warstwy powinny mieć jednakową grubość,dzięki czemu nie będzie miejsc różniących się odcieniem lubpołyskiem. Odrębne fragmenty ścian należy pomalować za jednymrazem. Podczas malowania i po jego zakończeniu należy pomieszczeniewietrzyć aż do zaniku specyficznego zapachu.

Ściana (nie) zwykła
Tradycyjnie maluje się ściany na jeden kolor. Warto jednak czasempokusić się o eksperyment, aby ożywić tę monotonię. Można zacząć odmodnego urozmaicenia - pomalowania na intensywny kolor (brązowy,burgundowy, fioletowy) tylko jednej ściany lub jej fragmentu. Naścianie można też namalować wzory w innym kolorze przy użyciuszablonu - kupionego lub zrobionego samodzielnie. Szczególnie wpokoju dziecka może to być dobry pomysł.

W pokoju dziennym można wykonać tzw. przecierkę. Polega to napomalowaniu ściany farbą w jednym kolorze, a następnie nałożeniu namokrą jeszcze warstwę drugiego koloru (np. kontrastowego) iprzetarcie gąbką tak, by spod spodu widać było kolor pierwotny.Przecierkę można wykonać nawet na kilku warstwach farb w różnymkolorze lub odcieniu. Interesujące efekty można uzyskać malującfarbami z efektem laserunku (przezroczystości). Są one szczególniepolecane do pokrywania powierzchni o atrakcyjnej fakturze,uwypuklają bowiem jej wzór.

FARBY KABE RADZĄ:
AKRYLATEX W - wysokiej jakości farba lateksowa do ścian isufitów. Tworzy dekoracyjną powłokę o najwyższej odporności naszorowanie i działanie wilgoci. Zalecana do malowania powierzchniwymagających wysokiej odporności na zmywanie, np. w kuchniach,łazienkach i korytarzach. Produkt oferowany w szerokiej paleciekolorów, w dwóch stopniach połysku: mat i półmat. AQUATEX -wyjątkowa farba łącząca najlepsze zalety farb dyspersyjnych ikrzemianowych. Tworzy dekoracyjne powłoki o mikroporowatejstrukturze i szlachetnym, matowym połysku. Zapewnia wysokąprzyczepność i swobodne "oddychanie" podłoża. Zalecana dopierwszego malowania podłoży mineralnych oraz do malowania sufitówi górnych powierzchni ścian w pomieszczeniach "wilgotnych". Niewymaga gruntowania i może być stosowana już po 14 dniach odwykonania tynku cementowo-wapiennego. Dostępna w kolorach wgwzornika Farby KABE oraz w pastelowych wg dostarczonego wzoru.MILAMAT AQUA - wodorozcieńczalna farba izolująca, na podłoża mocnozabrudzone. Przeznaczona do malowania wszelkich typowych podłożybudowlanych pokrytych plamami z nikotyny, sadzy, rdzy i wykwitamipo zaciekach wodnych. Skutecznie kryje najbardziej uporczywe plamyi zacieki. Farba przyjazna dla zdrowia - nie zawiera szkodliwychrozpuszczalników. Dostępna w kolorze białym.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...