Porady

Ściany

Idealną powierzchnię wykańczanych ścian gwarantują produkty gipsowe DOLINY NIDY – od gipsów szpachlowych i budowlanych, klejów do płyt gipsowo-kartonowych, poprzez gładzie, po tynki. Te ostatnie, wykonuje się coraz częściej, z uwagi na możliwość uzyskania stosunkowo niskim kosztem powierzchni o wysokiej jakości. Wszystkie produkty maksymalnie ułatwiają pracę zarówno doświadczonym wykonawcom, jak i tym, którzy przeprowadzają prace remontowe we własnym zakresie.

1.jpg

Idealną powierzchnię wykańczanych ścian gwarantują produktygipsowe DOLINY NIDY - od gipsów szpachlowych i budowlanych, klejówdo płyt gipsowo-kartonowych, poprzez gładzie, po tynki. Te ostatniewykonuje się coraz częściej z uwagi na możliwość uzyskaniastosunkowo niskim kosztem powierzchni o wysokiej jakości. Wszystkieprodukty maksymalnie ułatwiają pracę zarówno doświadczonymwykonawcom, jak i tym, którzy przeprowadzają prace remontowe wewłasnym zakresie.

WYROBY GIPSOWE ZDROWE Z NATURY

Spoiwa gipsowe są popularnym i cenionym materiałem wykończeniowym,stosowanym w budownictwie mieszkaniowym oraz obiektach użytecznościpublicznej. Gips jest produktem naturalnym, niepalnym i ciepłym wdotyku. Ma korzystne właściwości fizykochemiczne - wartość pHutrudnia rozwój pleśni - utrzymuje też w pomieszczeniach optymalnąwilgotność powietrza, zapewniając korzystny mikroklimat. Wnętrzawykończone Gipsem pozytywnie wpływają na zdrowie i samopoczuciemieszkańców.

Od ponad 50 lat marka DOLINA NIDY kojarzy się z wysoką jakościąoferowanych produktów. Spółka ma własną odkrywkową kopalnię gipsu wLeszczach. Materiałem bazowym dla jej wyrobów jest gips, uzyskiwanyw procesie częściowego odwodnienia naturalnego kamienia gipsowego.Proces dehydratacji jest całkowicie zautomatyzowany, co gwarantujeuzyskanie produktu o powtarzalnych i ściśle określonych parametrachfizycznych oraz chemicznych. Po wyprażeniu gips jest mieszany zdodatkami uszlachetniającymi i modyfikującymi takie właściwości,jak urabialność, przyczepność do podłoża, wytrzymałość, twardość,elastyczność, podatność na szlifowanie i czas obróbki.
DOLINA NIDY oferuje szeroki asortyment wyrobów. Donajbardziej znanych należy zaliczyć wszelkiego rodzaju gipsyszpachlowe, gładzie, jednowarstwowe tynki gipsowe - nanoszone napodłoże ręcznie lub mechanicznie - spoiwa do montażu płyt gipsowychi gipsowo-kartonowych (kleje gipsowe).

Naprawy ścian i sufitów
Prace wykończeniowe - malowanie lub tapetowanie - dadzą oczekiwanyefekt, jeśli ścianę odpowiednio się przygotuje. Podłoże powinno byćstabilne, nienarażone na bezpośredni wpływ wilgoci i oczyszczone zwarstw mogących osłabić przyczepność - zwłaszcza z kurzu, brudu,olejów, tłuszczów, wosku oraz resztek powłok malarskich. Źlezwiązane fragmenty powierzchni należy odkuć, a luźne lub sypiącesię usunąć szczotką drucianą. Do prac remontowych, polegających nauzupełnianiu ubytków i wypełnianiu drobnych rys oraz pęknięćprzeznaczony jest GIPS SZPACHLOWY. Można go także stosować domontażu prefabrykatów gipsowych oraz mocowania narożnikówaluminiowych.

Wykonanie gładzi
Wyjątkowo gładką powierzchnię ściany można uzyskać dzięki GŁADZIGIPSOWEJ, która może być stosowana na tynkach cementowych icementowo-wapiennych, lub GIPSOWI SZPACHLOWEMU G, przeznaczonemu dostosowania na podłożach gipsowych i płytachgipsowo-kartonowych.


Wykonanie tynków gipsowych
Do mechanicznego nakładania agregatem przeznaczone są gipsytynkarskie maszynowe: TEMPO, SPRINT I SPRINT PLUS. GIPS TYNKARSKIMASZYNOWY TEMPO oraz GIPS TYNKARSKI MASZYNOWY LEKKI SPRINT sąekologicznymi materiałami wykończeniowymi, wytwarzanymi na bazienaturalnego kamienia gipsowego. Służą do wykańczania powierzchniścian (w przypadku SPRINTA również sufitów) z ceramiki, cegieł w ap i e n n o - p i a s k o w y c h , betonu zwykłego, komórkowegooraz płyt wiórowo -cementowych. Przeznaczone są do pomieszczeń onormalnej wilgotności powietrza, do kuchni i łazienek.


GIPS TYNKARSKI MASZYNOWY LEKKI
SPRINT PLUS przeznaczony jest do wykonywania tynkówgipsowych na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń o normalnejwilgotności powietrza oraz w kuchniach i łazienkach. Może byćstosowany na podłożach z elementów ceramicznych, cegiełwapienno-piaskowych, betonu zwykłego oraz komórkowego oraz z płytwiórowo-cementowych. Zaprawy tej nie stosuje się na podłożachmetalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych.


Przyklejanie i spoinowanie płyt g-k

Przy wykonywaniu tzw. suchych tynków z płyt gipsowo-kartonowych,DOLINA NIDY proponuje sprawdzony KLEJ GIPSOWY T.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...