Porady

Układanie paneli podłogowych

Panele podłogowe są znakomitym rozwiązaniem, jeśli zależy nam na możliwości szybkiego użytkowania pomieszczenia. Montaż jest bardzo prosty, a po wykończonej w ten sposób podłodze, można chodzić od razu po zakończeniu prac. Wybór kolorów i wzorów jest bardzo bogaty, ale najważniejszy jest prawidłowy montaż.

1.jpg

Panele podłogowe są znakomitym rozwiązaniem, jeśli zależy nam namożliwości szybkiego użytkowania pomieszczenia. Montaż jest bardzoprosty, a po wykończonej w ten sposób podłodze można chodzić odrazu po zakończeniu prac. Wybór kolorów i wzorów jest bardzobogaty, ale najważniejszy jest prawidłowy montaż.

Łączenie Paneli
Obecnie większość paneli montuje się - jak to określają producenci- na klik. Każdy element ma na jednym dłuższym boku wyprofilowanepióro, na drugim zaś wpust. Mają one taki kształt, że podczasskładania panele zatrzaskują się z charakterystycznym kliknięciem(stąd nazwa sposobu montażu). Połączenie można otworzyć, unoszącjeden z paneli. Gdy jednak leżą one na płask, jest gwarancja, iżsię nie rozsuną. Panele układa się w tzw. systemie podłogipływającej (nie dotykają bezpośrednio do elementów konstrukcyjnychbudynku), konieczne jest więc zastosowanie odpowiednich materiałówizolacyjnych. Do wykończenia podłogi służą listwy przyścienne orazprofile przejściowe. Panele powinny być aklimatyzowane w miejscumontażu przez 48 godzin. Do montażu wystarczają prostenarzędzia.

Podłoże
Panele podłogowe można układać na nowym podkładzie z betonu lubjastrychu, ale też na starych podłożach, takich jak płytkiceramiczne czy posadzki drewniane. Warunki są dwa: podłoże musi byćmocne i równe. Jeśli podkład jest świeży, należy sprawdzić jegowilgotność; beton może mieć maksymalną wilgotność 2%, zaś podłożaanhydrytowe - 0,5%. W przypadku pokrywania panelami starych podłógnależy najpierw sprawdzić, czy dobrze trzymają się podłoża. Jeślitak jest, dalszy tok prac jest taki sam, jak w przypadku podłożynowych. Najpierw za pomocą długiej łaty i poziomnicy należysprawdzić równość podłoża. Dopuszczalne odchyłki mogą wynosićmaksymalnie 2 mm/m. Większe nierówności wypełnia się zaprawąszpachlową. Następnie pomieszczenie trzeba dokładnie odkurzyć izdjąć drzwi.


Przygotowanie podkładu
Aby uchronić panele przed wilgocią z podłoża należy na podłodzerozłożyć folię paroizolacyjną (o grubości 0,2 mm). Układa się jąpasami wzdłuż pomieszczenia na zakład ok. 10 cm. Zewnętrzne brzegiwywija się na ściany, szczególnie starannie dociskając je wnarożnikach. Następnie układa się matę podkładową (piankępodkładową lub tekturę budowlaną) - ukośnie lub prostopadle wstosunku do folii. Chodzi o to, by miejsca łączenia pasów obumateriałów nie pokrywały się. Materiał układa się na styk i łączytaśmą klejącą, aby się nie rozsuwał. Podkład musi dotykać ściany,ale nie zachodzić na nią.


Montaż podłogi
Panele w pomieszczeniach z oknem, należy układać równolegle z liniąpadania promieni słonecznych, inaczej bardzo widać miejscapołączeń. Jeśli jest kilka okien, punktem odniesienia jest oknonaprzeciwko drzwi. Montaż paneli zaczyna się od pełnego elementu, adocina ostatni rząd - jeśli zachodzi taka konieczność. Ten jednaknie może być węższy niż 5 centymetrów. Panele pierwszego rzęduukłada się piórem do ściany. Jeśli ściana jest nierówna, należy napanelach odwzorować jej przebieg. W tym celu ołówkiem stolarskimrysuje się na ich powierzchni linię równoległą do płaszczyznyściany. W miejscach, w których elementy stykają się ze ścianą,konieczne jest ich podcięcie - wzdłuż wszystkich ścian powinnapozostać szczelina o szerokości 10-15 mm. Podcięcie panelu jestniezbędne też w drzwiach - powinien on wchodzić na ok. 10 mm wświatło otworu drzwiowego. Docina się też panele tam, gdzie wypadnąelementy konstrukcyjne i rury instalacyjne. Przy elementachkonstrukcyjnych należy zostawić szczelinę taką samą, jak wzdłużścian. Podcięcia na rury można wykonać wyrzynarką, zaś osoby mniejwprawne mogą skorzystać z wiertarki elektrycznej z otwornicą.Otwornica musi mieć średnicę o ok. 20 mm większą niż średnica rury.Pierwszy rząd paneli układa się wzdłuż ściany i łączy ich krótszeboki. W tym celu pierwszą deskę należy położyć płasko na podłożu,następnie włożyć pióro drugiego panelu we wpust znajdujący się wjej krótszym boku. Dołączany element należy trzymać pod kątem ok.70°, a następnie delikatnie opuścić. Dalej prace mogą przebiegaćwedług różniących się od siebie schematów. Jest bowiem kilkasposobów łączenia paneli podłogowych, przy czym niektóre z nich sąautorskimi rozwiązaniami producentów. W wielu rozwiązaniach ułożonypanel dobija się do poprzedniego gumowym młotkiem, za pośrednictwemdrewnianego klocka. Po zmontowaniu pełnych elementów konieczne jestdołączenie fragmentu panelu dociętego na długość. Pozostały kawałekmoże rozpocząć kolejny rząd paneli, o ile jego długość nie jestmniejsza niż 40 cm. Również z takim przesunięciem układa siękolejne elementy. Po zmontowaniu całego rzędu paneli dociska sięich krótsze boki, korzystając z dopychacza do paneli podłogowychlub łapki ciesielskiej.

Znów zaznaczmy, że opisujemy przykładowy sposób montażu -niektórzy producenci odradzają taki sposób dociskania elementów.Między gotowym rzędem paneli a ścianą umieszcza się klinydystansowe. Umożliwiają one zachowanie szczeliny między panelami aścianą. (Podłoga pływająca nie może stykać się z elementamikonstrukcyjnymi). Kliny usuwa się po ułożeniu podłogi. W każdymrzędzie najpierw łączy się krótsze boki paneli, a następnie całośćdołącza do poprzedniego rzędu i dobija za pośrednictwem drewnianegoklocka. Montaż wszystkich rzędów paneli przebiega tak samo. Wtrakcie pracy należy co jakiś czas sprawdzać, czy połączenia sięnie rozsunęły. W ostatnim rzędzie najczęściej jest koniecznedocinanie paneli. Potrzebną szerokość zaznacza się za pomocą ołówkastolarskiego, pamiętając, że brzeg z piórem służy do połączeniaostatniego rzędu paneli z poprzednimi. Jest to najtrudniejszymoment prac, ponieważ trzeba uważać, aby - opuszczając panele - nieuszkodzić ściany ani nie zsunąć wywiniętej na nią folii.

Wykończenie
Po ułożeniu paneli w całym pomieszczeniu należy odciąć ostrym nożemfolię wzdłuż ścian, na linii podłogi. Następnie szczelinę wokółścian maskuje się listwami podłogowymi. Mogą one być wykonane ztwardego PVC wykończonego okleiną drewnopodobną lub z klejonegowarstwowo drewna, również z okleiną imitującą różne jego gatunki.Listwy zawsze mocuje się do ściany, nigdy zaś do podłogi. Sposóbmontażu zależy od rodzaju listew. Niektóre mają zdejmowanąmaskownicę, wówczas przykręca się je do ściany za pomocą kołków doszybkiego montażu, a następnie zakłada ponownie maskownicę, któraukrywa mocowania. Inne mocuje się do ścian klejem montażowym,nanoszonym punktowo na tylną stronę. Następnie całą listwęprzyciska jednocześnie do posadzki i do ściany. Po przyklejeniuwszystkich listew dookoła pomieszczenia należy mocowanie wzmocnić,wbijając za pomocą sztyfciarki 2-centymetrowej długości gwoździkibez łbów. Rozmieszcza się je co ok. 50 cm, w dwóch rzędach, i zapomocą wybijaka dobija tak, aby nie wystawały ponad powierzchnięlistwy. Miejsca zakończenia listwy oraz łączenia w narożnikach mogąbyć maskowane za pomocą plastikowych elementów lub kawałków listwydociętych pod kątem 45°. W tym przypadku elementy mocuje się naklej montażowy. Jeśli kupiliśmy listwy przeznaczone do wykańczaniagotowymi elementami, wówczas mamy do dyspozycji - oprócz narożnikówwewnętrznych i zewnętrznych - także proste łączniki listew,zakończenia oraz rozetki wykończeniowe. Montaż podłogi z panelikończy założenie drzwi i sprawdzenie, czy podczas ruchu nie będątarły o posadzkę. W razie konieczności należy dół drzwi niecoskrócić.

CLASSEN RADZI:
Nowoczesne systemy montażu paneli umożliwiają każdemu z nas wprosty sposób, samodzielnie i profesjonalnie ułożyć wybraną do domuczy mieszkania podłogę. Technika układania, choć zawsze podobna, tojednak w zależności od producenta różni się detalami. Dlategoniezwykle ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy dokładniezapoznać się z instrukcją montażu zakupionych paneli. Classenoferuje panele laminowane w dwóch opatentowanych systemach montażu.Oba są bezklejowe, co oznacza, że nie należy przyklejać paneli anido podłoża, ani poszczególnych desek między sobą. Nie zaleca sięrównież dobijania ich młotkiem w trakcie układania. Pierwszy z nichEasy Connect dzięki swojej optymalnej konstrukcji zapewniadoskonałe połączenie paneli - powierzchnia jest równa, a połączonepanele wytrzymują ogromne siły rozciągające, co daje gwarancjęmaksymalnej trwałości. Drugi system - Classen Megaloc - oparty jestna mechanizmie zatrzaskowym zastosowanym na krótkim boku. Dziękitemu układanie podłogi jest jeszcze łatwiejsze. Podczas montażupanel wystarczy opuścić i docisnąć. Podłogę ułożymy szybko, ale też- w razie potrzeby - równie łatwo ją zdemontujemy. Bezklejowesystemy montażu znacznie ułatwiły samodzielne układanie podłóg.Przy odrobinie zaangażowania, pamiętając o wskazówkach zawartych winstrukcji, każdy może cieszyć się z eleganckiej podłogi w swoimdomu.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...